LORO-X Roof drainage systems danish
LORO

Attika-afvanding med trykstrømning op til 32 l/s

FLADT TAG >> Anvendelse af Attika-afvandingssystemer med sugeeffekt over  Attika  er nyt. De trykfaste og dødvandssikre afløbsrør ligger da foran  facaden; vi beskriver fordelene.

Præcist som ved  den  indvendige trykafvanding er også hér den sikre ydelsesberegning af stor betydning. Planlæggerne og  montørerne skal kunne stole  på komplette systemløsninger, hvor  systemform og  -ydelse er garanteret af producenten. Det er derfor nærliggende, at hele  systemet lige fra afløbet via formdelene og  rørene til udløbet skal komme fra samme leverandør.

Fordelene er indlysende:

-  Ingen  gennembrydninger ind i bygningen og  dermed ingen  brandsikringsproblemer

-  Fri udnyttelse af det  indvendige rum, da der  ikke  er rørledninger i bygningen

-  Ingen  støjproblemer i bygningen

-  Færre faldrør og  afløb  takket være mere effektiv trykstrømning

-  minimale montageomkostninger takket være hurtigere anlægning med indstiksmuffer

-  planmæssig sikkerhed i kraft  af datablade med afmålt afløbskurve og  CAD-tegninger

 

Kun få afvandingspunkter

Attika  betyder tagrandskant som murlignende konstruktion på tagranden af en bygning sammen med tagrandsafslutningen i stedet for  en tagrende. Som  det allerede  er kendt  fra rundrendeafvanding, er der  ved  Attika- trykstrømningssystemer ligeledes tale om  en udvendig afvanding. Til det  formål planlægges tagkonstruktionen med et fald til Attika  eller  renoveres efterfølgende via faldisolering til Attika, således at der  kan tilføres tilstrækkeligt vand  til Attika-afløbene.

Særligt fordelagtigt er i denne sammenhæng hhv. det  minimale  antal nødvendige afløb og lavpunkter pga. den  høje afløbsydelse i hvert enkelt tagafvandingssystem. Således giver  eksempelvis Attika- trykstrømningssystemerne fra LORO en afløbsydelse på op  til 32 liter i sekundet via ét enkelt afløb. Det kan erstatte op  til ti traditionelle, 500 mm brede Attika- gennembrydninger eller  op  til ti gængse Attika- enkeltafløb med gravitationsstrømning som hoved- eller nødafvandingssystem.