LORO-X Roof drainage systems danish
LORO

Fra 14 til 2: Innovativt og økonomisk med LORO-X tagafvandingssystemer

Betydningen af ”pris pr. liter” ved fx et nyt byggeprojekt med 1780 m2 tagflade

 

Ved  tagflader hænger planlægningen af tagafvandingssystemerne især  sammen med planlægningen af faldet  på taget.  Samarbejdet mellem på den  ene  side  arkitekter, planlæggere og forarbejdningsvirksomheder og  på den  anden side  med producenten af tagafvandingssystemerne bør  derfor indledes i rette  tid. I samarbejde med producentens tekniske serviceteam kan man  klart  forbedre økonomien ved  brug af førsteklasses og  mere effektive kompletsystemer. 

Ved  opførelsen af den  katolske Theresienschule i Berlin-Weißensee blev  der  fra start  af lagt vægt på bæredygtighed, lang  levetid og  økonomi inden  for  alle områder. Således bør  man  allerede under de indledende drøftelser med LORO's  serviceafdeling også berøre optimeringsmulighederne inden  for  tagafvanding.

Prisen  pr. liter eller  prisen pr. kvadratmeter for  den tagflade, der  skal afvandes, kunne optimeres via innovativ planlægning. Allerede under de indledende drøftelser stod det  klart, at der  burde anvendes mere effektive LORO-X kompletsystemer i forzinket stål for  dels  at nedbringe omkostningerne og  for  dels  at kunne udnytte bygningens indre  bedre.