LORO-X Roof drainage systems danish
LORO

Nødafvanding

Nødafvandingen ved  ethvert lavpunkt sker  iht. DIN EN 12056-3 via en separat strømningsvej ind på en flade, der  uden problemer kan oversvømmes. Den afvander kun  i tilfælde af meget kraftig regn  (”styrtregn”), eller  hvis  hovedafvandingen ikke  længere fungerer. (fx ved  dødvande i grundledningen)

For at nødafvandingen ikke  skal ”løbe  med” under normale forhold, opstemmes regnvandet ved opstemningselementet i LORO-X nødafløbet på taget.  Først  når vandhøjden på taget  overstiger opstemningselementets højde,  begynder den  sikre  afvanding ud i det  fri.

 

Egenskaber:

• Afvanding i det  fri

• Opstemningselement under hætten

• Maks.  75 mm  vandhøjde på taget

• Dæmningshøjde fra 35 mm  til 60 mm

 

LORO-X nødafløb med opstemningselement under hætten

Den       Europa-patenterede     LORO-X       nødafvanding med opstemningselement under hætten minimerer vandhøjden på  taget.

Ved    ”normal   regn”   opstemmes   vandet   på    taget ved  opstemningselementet  under hætten, til hovedafvandingen har nået  sin maksimale ydelse.

Så snart  hovedafvandingens maksimale ydelse er  nået, begynder  vandet at  løbe   over   opstemningselementet under hætten.

Via   det   patenterede  ”„lufttætte  rum”   inde   i  LORO-X hætten starter trykstrømningen hurtigt og  sikkert.

Pga. undertrykket i hætten  ”suges”  vandet  gennem indløbsrillen fra tagfladen op over opstemningselementet, således  at den tilgængelige vandhøjde  under  hætten  ligger klart over vandhøjden på taget.

Denne suge-/løfteeffekt minimerer den nødvendige vandhøjde  på taget!