LORO-X Roof drainage systems danish
LORO

Gravitationsstrømning

Mindre tagflader og  tagflader i boligbyggeri afvandes for det  meste med såkaldt ”gravitationsstrømning”.

Herved strømmer vandet roligt  og med laminar strømning. For  at  opnå den   påkrævede minimale afløbsydelse og forhindre aflejring af smuds skal  der  anlægges vandrette rør med et fald.

I kraft  af ventilationsåbninger i afløbet og i rørsystemet forhindres  det,   at   der   kan   opbygges  et   undertryk  i systemet.

For   sikkert   at   forhindre   dannelse  af undertryk i systemet,  skal  det  komplette system planlægges og  anlægges ifølge  producentens forskrifter.

 

Fordele

- Støjsvag strømning

- Optimalt til mindre tagflader

- Optimalt til boligbyggeri

- Optimalt til grønne tage

- Også  mulighed for  faldrørshøjde under 4,2 m

Trykstrømning

Større tagflader afvandes ofte med moderne trykstrømning i kompletsystemet uden ventilationsåbninger. Trykstrømning planlægges og  drives med højere strømningshastighed i systemet med mindre indvendige diametre.

I  faldrøret opbygges  der   et  kraftigt undertryk, som overføres gennem alle  rør  og  formdele i systemet til og med afløbene, således at der på kontrolleret vis kan suges vand  fra taget.

For  at  sikre   dannelse  af  undertryk  i systemet,  skal  det  komplette system planlægges og anlægges ifølge  producentens forskrifter.

 

Fordele

- Færre afløb

- Færre rør og  faldrør

- Mindre indvendige diametre

- Hurtigere strømning

- Ikke  behov for  fald i samleledninger

- Høj selvrensningseffekt

- Økonomisk: Mindre arbejde og  materiale