LORO-X Roof drainage systems danish
LORO

LORO-X Attika-afvanding

 

Attika betyder ”Tagrandskant som murlignende konstruktion på  tagranden af en  bygning sammen med tagrandsafslutningen i stedet for  en tagrende.”

Attika-afvanding er – tilsvarende rendeafvandingen – en fuldstændig,  udvendig afvandingsløsning til flade tage. Herved monteres afvandingssystemet med et Attika-afløb på Attika- kanten,  hvorfra det  resterende rørsystem føres  vandret fra taget  gennem Attika. 

LORO-X Attika-afvandingssystemer med trykstrømning

Med det trykfaste LORO-X stålafløbsrør kan alle bygninger med trykstrømning afvandes lige så sikkert via Attika, som det kendes  fra gravitationsafvandinger. Ofte  er  kompletsystemer med trykstrømning mere økonomiske end  traditionelle løsninger!

Kasserender og  lavpunktslinjer på taget  gør  det  muligt at forenkle faldet på taget, da disse også kan opsamle vandet fra større flader  og  lede  det  til hoved- og  nødafløbene.

 

Fordele:

-Ingen rør i bygningen

-Ingen varmebroer i bygningen

-Hurtig planlægning med LX-datablad

-Høj afløbsydelse med trykstrømning

-Kompletsystem – alt sammen fra LORO

Attika-afvanding Systemoversigt