LORO-X Roof drainage systems danish
LORO

LORO-X fladtagsafvanding

 

Flade tage afvandes  ofte med  såkaldte  indvendige tagafvandingssystemer.

Som indvendig betegnes en  tagafvanding, når  der  til et  tagafløb med  lodret afslutning udlægges  et  rørsystem indvendigt i en bygning. Dette  klares som regel med en kerneboring, gennem hvilken tagafløbet er  forbundet med rørsystemet.

LORO-X tagafvandingssystemer til flade tage udmærker sig  ved   pladsbesparende  mål  samt   høj afløbsydelse ved  minimal rørdiameter.

Til enhver tagkonstruktion har LORO  det  optimale tagafvandingssystem. Således kan  man  vælge mellem enkelt-varianten (til kolde tage)  eller  den  todelte variant  (til tage  med varmeisolering).

Desuden kan  man  vælge systemet med varmeisolering på afløbet eller  med røropvarmning i frostudsatte områder.

Man  kan  blot  benytte onlinekonfiguratoren til at vælge det optimale system.

 

Fordele:

-Stødfast, dødvandssikker, trykfast

-Kompletsystem – alt sammen fra LORO

-Mulighed for  flere  afløb  til ét faldrør

-Minimal udvidelse ved  varme og  kulde

Tagafvanding Systemoversigt