LORO-X Roof drainage systems danish
LORO

LORO-X Attika-DRAINJET®

uden indgreb i taget, med trykstrømning

Ingen  kuldebroer, ingen  opskæring af varmeisoleringen og ingen  opbrydning af betonloftet. Takket være det  kraftige undertryk i systemet kræver afløbene i denne serie  ingen opsamlingsskål under tætningsniveauet. Vandet suges vandret op  fra tagfladen ved  hjælp  af den  patenterede sugehætte.

LORO-X Attika-DRAINJET english documents

example main drainage (siphonic flow)
example emergency drainage (siphonic flow)