LORO-X Roof drainage systems danish
LORO

Renovering

Standardopfyldende renovering med nødafvanding

Den  tagafvandingstekniske renovering gennemføres ofte med tagrenovering og  isolering "i én omgang".

Ved  renovering skal man  næsten altid overholde de aktuelle standarder for  tagafvanding.

Det betyder især, at beregningen af afvandingen skal svare til de aktuelle (ofte  højere) regnmængder. De nye systemer skal da ofte  dimensioneres til en højere ydelse.

Og et ekstra afvandingssystem, nødafvanding ud i det  fri, skal eftermonteres, hvis  det  ikke  findes allerede! 

Alt i alt er der  2 muligheder ved  renovering:

 

1. Med ny Attika-afvanding

Den  ”gamle” afvanding deaktiveres og  afmonteres og erstattes af et nyt, effektivt system. 

Hvis faldet  på taget  ikke  allerede er tilpasset Attika, anvendes der  sædvanligvis en ny faldisolering.

Evt. meromkostninger pga. faldisoleringen indtjenes hurtigt, da en Attika-afvanding uden rør kan installeres og drives meget billigere i bygninger.

 

2. Med renoveringsafløb

Hvis det  eksisterende rørsystem fortsat skal anvendes, har LORO specielle renoveringsafløb.

LORO-X  renoveringsafløbet har et ekstra langt tilslutningsrør med en specialudviklet læbetætning.

Alt efter  den  indvendige diameter i det  eksisterende rør kan renoveringsafløbet anvendes med en mindre indvendig diameter.