LORO-X Roof drainage systems danish
LORO

Kasserende

Pladsbesparende med sikker ydelse:

Typisk kan en kasserende overrisles af to tagflader i begge sider  eller  af én tagflade i den  ene  side. Herved kan kasserenden ligge  oven over  et beboelsesrum eller et nytterum eller  rage  frit ud over  tagkanten.

Alt efter  de lokale  forhold kan rørsystemet enten føres lodret ned  eller  ned  med forskydning.

Gravitationsstrømning og  trykstrømning 

Principielt kan der  tilvejebringes både en trykstrømning og  en gravitationsstrømning til kasserenden.

Dimensioneringen af kasserenden sker  under planlægningsfasen. Ved  dimensioneringen af rendebredden skal man  sikre  sig, at der  ved afløbspunktet omkring afløbet planlægges en minimumafstand på ca. 20 mm for  at muliggøre tilløbet omkring afløbet.